Jeg tilbyr

Privatøkonomisk rådgivning som passer ditt behov

De 5 beste skattetriksene før nyttår (2016)

Publisert på


Da var vi her igjen. Nytt år nærmer seg og vi må igjen tenke på skattetriksene før det nye året kommer.

 

Selg aksjer med tap

Sitter du på aksjer du mener er dårlige, så kan du få 25 % skattefradrag på tapet hvis du selger før nyttår. Husk bare at det ikke er lov å spekulere i dette for rene skattereduksjonsformål. Man kan ikke selge rett før nyttår for å så kjøpe de samme aksjer rett over nyttår igjen.

BSU (Boligsparing for ungdom)

Har du mulighet til det, så ville jeg anbefale å spare i BSU og sette inn maks beløp før nyttår. Er du under 34 år kan du sette av inntil kr. 25.000,- hvert år, totalt kr. 300.000,- med 20 % skattefradrag. Setter du inn maksbeløpet i år, så vil du redusere skatten med hele kr. 5.000,-. Husk bare at for å få full effekt av fradraget, så må du tjene minst kr. 69.650,- i 2016.

 

Gaver

Dersom du velger å gi gaver til frivillige organisasjoner i julen, så sørg for å få fradrag for dette. 

Du kan få skattefradrag for pengegaver til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn. Men det er visse kriterier:

 1. Organisasjonen må være forhåndsgodkjent av Skatteetaten: Listen for de godkjente organisasjonene finner du her: http://www.skatteetaten.no/no/under-oppbygging/Rapportering-til-Skatteetaten/Fradrag/Gaver-til-frivillige-organisasjoner-tros--og-livssynssamfunn/Gaver-til-frivillige-organisasjoner---godkjente-organisasjoner/
 2. Gaven må være i penger og ikke av verdier, og den må være minst kr. 500,- til hver organisasjon.
 3. Gaven må være forhåndsfylt i selvangivelsen, men blir den utelatt, kan dette som oftest ordnes med at du tar kontakt med organisasjonen du ga penger til.

 

Maksimalt fradrag er kr. 25.000,- for året 2016. Etter det nye statsbudsjettet er det satt opp en økning til kr. 30.000,- fra 2017. 

 

Formueskatt

Har du en formue på over kr. 1.400.000,- må du betale 0,85 % av overskytende. Hvis du ønsker å redusere formuen din kan du gi forskudd på arv eller bruke pengene på noe du har planlagt å kjøpe eller investere i. Husk bare på at det er ulovlig å ta ut penger før nyttår for å så sette de inn igjen på nyåret for å spare formuesskatt. Det kan medføre tilleggsskatt.

 

Utsettelse av lønnsutbetalinger

Det kan være lurt å få utsatt noen typer utbetalinger som f eks. bonuser, provisjoner og overtid, til over nyttår. Den verdien du eventuelt får er å slippe å betale mer skatt enn nødvendig og kanskje toppskatt for året 2016.

Se skattesatser for 2016: http://www.godepenger.no/news/2015/12/skattesatser-2016/

Mine tjenester

 • Hjelp til skattemelding (selvangivelse)

  Skattemelding, fradrag, klager  mv.

 • Hjelp til å bli kvitt inkasso

  Saker, reduksjon, nedbetalingsplan mv.

 • Hjelp til kontroll av gjeld

  Oversikt over gjeldsituasjon, reduksjon, planlegging, gjeldsordning mv.

 • Hjelp til å lage og gjennomføre et budsjett

  Planlegging og gjennomføring mv.