Jeg tilbyr

Privatøkonomisk rådgivning som passer ditt behov

Nyheter

Publisert på
Tabellen viser skattesatser, fradrag og beløpsgrenser for 2018 og 2019. Lønnsveksten anslås til 3,25 prosent, konsumprisveksten til 1,5 prosent og veksten i ordinær alderspensjon til 2,5 prosent. Oppdatert etter Stortingets vedtak 12. desember 2...
Les mer
Publisert på
For å hindre at husholdningsgjelden fortsetter å stige, så vil det opprettes registre for gjeld. Ved utgangen av 2017 var forbruksgjelden på over 100 milliarder kroner her i Norge. Gjennom dette gjeldsregisteret vil finansforetak få tilgang til informasjon om hvor mye usikret gjeld ny lånesøker allere...
Les mer
Publisert på
Over 4 millioner lønnstakere og pensjonister fikk sitt skatteoppgjøret. 2,7 millioner fikk igjen på skatten. For de som ikke mottar skatteoppgjøret 27. juni er det løpende oppgjør mellom 15. august og 24. oktober. Det gjelder blant annet personlig næringsd...
Les mer
Publisert på
Skattejakten for året 2017, begynner 4. april. Da sendes skattemeldingen ut. Fristen for levering er mandag 30. april. Det finnes fortsatt mange fradrag som kan gjøre din skatt mindre. Ta kontakt allerede nå for å få hjelp!
Les mer
Publisert på
- Tabell for inkassosatser fra 1.1.2017: /49-2184208684/Inkassosatser%201.1.2017.pdf - Tabell for rettsgebyrer fra 1.1.2018: /53-453164966/Rettsgebyrer%201.1.2018.pdf - Tilleggssalærer og rettsgebyr fra 1.1.2017: /51-1993555448/Tilleggssal%C3%A6rer%20og%20rettsgebyr%201...
Les mer
Side 1 av 2

Mine tjenester

 • Hjelp til skattemelding (selvangivelse)

  Skattemelding, fradrag, klager  mv.

 • Hjelp til å bli kvitt inkasso

  Saker, reduksjon, nedbetalingsplan mv.

 • Hjelp til kontroll av gjeld

  Oversikt over gjeldsituasjon, reduksjon, planlegging, gjeldsordning mv.

 • Hjelp til å lage og gjennomføre et budsjett

  Planlegging og gjennomføring mv.