Jeg tilbyr

Privatøkonomisk rådgivning som passer ditt behov

Ord og uttrykk

Denne siden er ment til å forklare noen få ord og uttrykk innen økonomi, skattemelding, inkasso. m.m.

Annuitetslån
Betyr at summen av renter og avdrag er like store hver termin. 

Betalingsanmerkning
Registrering i et sentralt register for manglende betaling av pengekrav.

Betalingsoppfordring
Brukt i forbindelse med inkasso. Første brevet som blir laget som inkluderer salærer og renter. Betalingsfristen er 14 dager.

Debitor

En person/ enhet som skylder penger

Effektiv rente
Den effektive renten er den faktiske renten på lånet eller innskuddet. Den er avhengig av nominell rente, antall terminer og gebyrer.

Forbrukslån
Et lån uten sikkerhet i noen form for eiendeler.

Forsinkelsesrenter
Beregnes renter ved forsinket betaling fra fastsatt forfall. Endres to ganger hvert år, den 1.1. og 1.7.

Hovedstol

Brukt mest i forbindelse med inkasso. Hovedstol er det opprinnelige kravet uten påløpte renter.

Inkasso
Er et begrep for inndriving av gjeld og fordringer som ikke er betalt innen forfall etter purringer og inkassovarsler.

Kausjonist
Brukt i forbindelse med lån hvor kausjonisten stiller seg ansvarlig for lån ved siden av låntaker (debitor). Dersom debitor unnlater å betale, så må kausjonisten innfri sin del av forpliktelsen.

Kreditor

Er en fordringshaver som har krav på en ytelse som oftest er i penger eller kreditt.

Nominell rente
Dette er grunnrenten på lån eller kreditt, uten kostnadene. Se Effektiv rente.

Prokura
En fullmakt som benyttes i forretningsøyemed. En person med gyldig prokura er bemyndighet til å opptre utad på vegne av selskapet som tilhører den daglige driften. 

Salær

Bruk oftest i forbindelse med inkasso. Det er gebyr, godtgjørelse mv. som oppdragsgiver får dekket mot debitor.

Serielån

Betyr at låntaker betaler like avdrag hver termin. Avdragene er større, mens rentene er mindre i terminbeløpet.


Mine tjenester

 • Hjelp til skattemelding (selvangivelse)

  Skattemelding, fradrag, klager  mv.

 • Hjelp til å bli kvitt inkasso

  Saker, reduksjon, nedbetalingsplan mv.

 • Hjelp til kontroll av gjeld

  Oversikt over gjeldsituasjon, reduksjon, planlegging, gjeldsordning mv.

 • Hjelp til å lage og gjennomføre et budsjett

  Planlegging og gjennomføring mv.