Jeg tilbyr

Privatøkonomisk rådgivning som passer ditt behov

De 5 beste skattetriksene før nyttår (2015)

Publisert på


Selg aksjer med tap

Sitter du på aksjer du mener er dårlige, så kan du få 27 % skattefradrag på tapet hvis du selger før nyttår. Husk bare at det ikke er lov å spekulere i dette for rene skattereduksjonsformål. Man kan ikke selge rett før nyttår for å så kjøpe de samme aksjer rett over nyttår igjen.

Skal du selge med tap, kan det skattemessig lønne seg å selge aksjer eller aksjefond med tap i 2016. Det er nemlig slik at gevinstskatten økes til 28,75 % fra 1.1.2016.

BSU (Boligsparing for ungdom)

Har du mulighet til det, så ville jeg anbefale å spare i BSU og sette inn maks beløp før nyttår. Er du under 34 år kan du sette av inntil kr. 25.000,- hvert år, totalt kr. 200.000,- med 20 % skattefradrag. Setter du inn maksbeløpet i år, så vil du redusere skatten med hele kr. 5.000,-. Husk bare at for å få full effekt av fradraget, så må du tjene minst kr. 69.600,- i 2015.

Maksimalt sparebeløp går opp til kr. 300.000,- fra 1.1.2016.


Gaver

Dersom du velger å gi gaver til frivillige organisasjoner i julen, så sørg for å få fradrag for dette. 

Du kan få skattefradrag for pengegaver til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn. Men det er visse kriterier:

 1. Organisasjonen må være forhåndsgodkjent av Skatteetaten: Listen for de godkjente organisasjonene finner du her: http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Rapportering-til-Skatteetaten/Fradrag/Gaver-til-frivillige-organisasjoner-tros--og-livssynssamfunn/Gaver-til-frivillige-organisasjoner---godkjente-organisasjoner/
 2. Gaven må være i penger og ikke av verdier, og den må være minst kr. 500,- til hver organisasjon.
 3. Gaven må være forhåndsfylt i selvangivelsen, men blir den utelatt, kan dette som oftest ordnes med at du tar kontakt med organisasjonen du ga penger til.

 

Maksimalt fradrag er kr. 20.000,- for året 2015. 

 

 

Formueskatt

Har du en formue på kr. 1.200.000,- må du betale 0,85 % av overskytende. Hvis du ønsker å redusere formuen din kan du gi forskudd på arv eller bruke pengene på noe du har planlagt å kjøpe eller investere i. Husk bare på at det er ulovlig å ta ut penger før nyttår for å så sette de inn igjen på nyåret for å spare formuesskatt.

 

Utsettelse av lønnsutbetalinger

Det kan være lurt å få utsatt noen typer utbetalinger som f eks. bonuser, provisjoner og overtid, til over nyttår. Den verdien du eventuelt får er å slippe å betale mer skatt enn nødvendig og kanskje toppskatt for året 2015.

Se skattesatser for 2015: http://www.godepenger.no/news/2015/01/skattesatser-2015/

Mine tjenester

 • Hjelp til skattemelding (selvangivelse)

  Skattemelding, fradrag, klager  mv.

 • Hjelp til å bli kvitt inkasso

  Saker, reduksjon, nedbetalingsplan mv.

 • Hjelp til kontroll av gjeld

  Oversikt over gjeldsituasjon, reduksjon, planlegging, gjeldsordning mv.

 • Hjelp til å lage og gjennomføre et budsjett

  Planlegging og gjennomføring mv.