Jeg tilbyr

Privatøkonomisk rådgivning som passer ditt behov

Eiendomsskatt i Oslo

Publisert på

Bystyret i Oslo vedtok i 2015 å innføre eiendomsskatt i Oslo. Fra 2016 vil det innføres eiendomsskatt på boliger og annen fast eiendom, slik som ubebygde tomter, fritidsboliger mv. Det settes et bunnfradrag på 4 millioner for boliger og fritidsboliger. Skattesatsen er på 2 promille. 

Når det gjelder eiendomsskatt på næringseiendom, verk og bruk, er dette planlagt gjeldende fra 2017.

BEREGNING AV EIENDOMSSKATT FOR PRIMÆRBOLIG

Regneeksempler Eksempel 1 Eksempel 2 Eksempel 3
Likningsverdi (primærbolig) kr.    750 000 kr. 1 250 000 kr. 2 000 000
Boligverdi  = likningsverdi x 4 kr. 3 000 000 kr. 5 000 000 kr. 8 000 000
Eiendomsskattegrunnlag = reduksjon til 80 % (boligverdi x 0,8) kr. 2 400 000 kr. 4 000 000 kr. 6 400 000
Bunnfradrag kr. 4 000 000 kr. 4 000 000 kr. 4 000 000
Beregningsgrunnlag kr. 0 kr. 0 kr. 2 400 000
Eiendomsskatt (2 promille av beregningsgrunnlaget) kr. 0 kr. 0 kr.         4 800

BEREGNING AV EIENDOMSSKATT FOR SEKUNDÆRBOLIG

Regneeksempler Eksempel 1 Eksempel 2 Eksempel 3
Likningsverdi (sekundærbolig, 60 pst av boligverdi) kr. 1 800 000 kr. 3 000 000 kr. 4 800 000
Boligverdi  = likningsverdi x 4 kr. 3 000 000 kr. 5 000 000 kr. 8 000 000
Eiendomsskattegrunnlag = reduksjon til 80 % (boligverdi x 0,8) kr. 2 400 000 kr. 4 000 000 kr. 6 400 000
Bunnfradrag kr. 4 000 000 kr. 4 000 000 kr. 4 000 000
Beregningsgrunnlag kr. 0 kr. 0 kr. 2 400 000
Eiendomsskatt (2 promille av beregningsgrunnlaget) kr. 0 kr. 0 kr.         4 800


Mine tjenester

 • Hjelp til skattemelding (selvangivelse)

  Skattemelding, fradrag, klager  mv.

 • Hjelp til å bli kvitt inkasso

  Saker, reduksjon, nedbetalingsplan mv.

 • Hjelp til kontroll av gjeld

  Oversikt over gjeldsituasjon, reduksjon, planlegging, gjeldsordning mv.

 • Hjelp til å lage og gjennomføre et budsjett

  Planlegging og gjennomføring mv.