Jeg tilbyr

Privatøkonomisk rådgivning som passer ditt behov

Eiendomsskatten i Oslo blir høyere

Publisert på
Da byrådet i Oslo beregnet å hente inn 150 millioner kroner for budsjettet 2016, så har man etter grundigere gjennomgang av boligmassen på 22.000 eiendommer sett at anslaget er for lavt. Nytt anslag viser nå 266 millioner kroner. 

Dette kan betyr høyere krav for Oslo-borgere.

Eller se min artikkel om beregningen av eiendomsskatt: http://www.godepenger.no/news/2016/02/eiendomsskatt-i-oslo/

Mine tjenester

 • Hjelp til skattemelding (selvangivelse)

  Skattemelding, fradrag, klager  mv.

 • Hjelp til å bli kvitt inkasso

  Saker, reduksjon, nedbetalingsplan mv.

 • Hjelp til kontroll av gjeld

  Oversikt over gjeldsituasjon, reduksjon, planlegging, gjeldsordning mv.

 • Hjelp til å lage og gjennomføre et budsjett

  Planlegging og gjennomføring mv.