Jeg tilbyr

Privatøkonomisk rådgivning som passer ditt behov

Gjeldsregister

Publisert på

For å hindre at husholdningsgjelden fortsetter å stige, så vil det opprettes registre for gjeld. Ved utgangen av 2017 var forbruksgjelden på over 100 milliarder kroner her i Norge.

 

Gjennom dette gjeldsregisteret vil finansforetak få tilgang til informasjon om hvor mye usikret gjeld ny lånesøker allerede har. Det vil i all hovedsak gjelde kreditt- og forbruksgjeld. På den måten kan man sørge for at forbrukerne ikke skal få mer gjeld enn de de klarer å håndtere.

 

Evry og Finans Norge har fått konsesjon til å etablere gjeldsregistre i Norge.  Det finnes mer enn 200 finansforetak som skal avgi gjeldsinformasjon til Gjeldsregisteret AS. Noen finansforetak har allerede begynt arbeidet med å rapportere slik informasjon om forbrukere, men oppslagene til dette skjer nok ikke før i 2019.

Mine tjenester

 • Hjelp til skattemelding (selvangivelse)

  Skattemelding, fradrag, klager  mv.

 • Hjelp til å bli kvitt inkasso

  Saker, reduksjon, nedbetalingsplan mv.

 • Hjelp til kontroll av gjeld

  Oversikt over gjeldsituasjon, reduksjon, planlegging, gjeldsordning mv.

 • Hjelp til å lage og gjennomføre et budsjett

  Planlegging og gjennomføring mv.